interactief-leren

De kracht van robots in interactief leren

28 Sep 2023

Wat is interactief leren?

Interactief leren is een manier van lesgeven waarbij leerlingen actief betrokken zijn bij het leerproces. Dit kan door middel van directe betrokkenheid, communicatie en interactie met leermiddelen, medeleerlingen en docenten. Het is dus het tegenovergestelde van passief leren, waarbij leerlingen voornamelijk luisteren naar docenten zonder actief deel te nemen.

Het doel van interactief leren is om leerlingen actief te betrekken, hun begrip te verdiepen en hen in staat te stellen om kritisch te denken en zelf problemen op te lossen. De afgelopen jaren wordt deze manier van lesgeven steeds vaker toegepast op verschillende leeftijdsniveaus en onderwerpen.

De impact van technologie

Technologie heeft een aanzienlijke impact gehad op interactief leren en heeft de manier waarop we lesgeven erg veranderd. Zo hebben we toegang tot veel meer informatie, zijn er online discussieforums, educatieve apps en software, creëren we virtuele klaslokalen en introduceren we augmented en virtual reality.

Dankzij technologische ontwikkelingen breiden we het traditionele klaslokaal op alle onderwijsniveaus uit naar een digitaal platform waar leerlingen actief mee kunnen doen, kunnen samenwerken en leren op manieren die voorheen niet mogelijk waren.

Waarom onderwijsrobots interactief leren stimuleren

Onderwijsrobots zijn één van de technologieën die een belangrijke rol spelen in het stimuleren van interactief leren. Het maakt het gehele leerproces leuker, gepersonaliseerd en effectiever. Er zijn verschillende redenen waarom onderwijsrobots een positieve bijdrage leveren aan interactief leren op alle onderwijsniveaus.

 • Vergroot de betrokkenheid van je leerlingen door middel van interactieve lessen. Verhalen, quizzen, spellen en activiteiten zorgen ervoor dat leerlingen veel meer worden betrokken bij het leerproces.
 • Je kunt de robots aanpassen aan de individuele behoeften van een leerling, waardoor ze in hun eigen tempo kunnen leren en zich kunnen concentreren op moeilijke onderwerpen.
 • Door middel van groepsactiviteiten en gesprekken met de robot verbeter je de competenties samenwerken en communicatie. De robot kan bijvoorbeeld gesprekken voeren of vragen stellen waarop leerlingen antwoord kunnen geven.
 • Onderwijsrobots geven direct feedback en doen suggesties voor verbetering. Hierdoor kan de voortgang van elke leerling worden bijgehouden en kunnen leerlingen hun kennis verder verdiepen.
 • Ontdek nieuwe vakgebieden, zoals programmeren en robotica. De robots helpen leerlingen met leren programmeren op verschillende niveaus.
 • Robots geven leerlingen de zelfstandigheid en vrijheid om een eigen leertraject te kiezen, waardoor ze aan de slag kunnen met hun eigen interesses.
 • Leerlingen raken meer gemotiveerd doordat robots het leren simpelweg leuker maken. Door humor, verhalen en animaties toe te voegen aan de lesmethodes, blijven leerlingen gemotiveerd en betrokken.

 

Kortom, genoeg redenen om een sociale robot in te zetten binnen jouw klas. Natuurlijk is het wel belangrijk dat er een balans blijft tussen de inzet van technologie en de interactie tussen leerlingen en leraren, om ervoor te zorgen dat ze echt een aanvulling zijn en educatieve doelen ondersteunen.

De toekomst van interactief leren met robots

Ondanks dat er nu al veel mogelijk is met de huidige onderwijsrobots, vinden er nog genoeg ontwikkelingen plaats. De toekomst van interactief leren met robots ziet er dan ook veelbelovend uit. Hier zijn enkele mogelijke ontwikkelingen:

 • Meer personalisatie dankzij geavanceerde AI en machine learning
 • Verbeterde fysieke interactie, zoals wetenschappelijke experimenten, kunstprojecten of sportactiviteiten
 • Meer empathie en emotionele intelligentie, zodat robots beter kunnen reageren op de gevoelens van leerlingen
 • Uitbreiding naar buitenschoolse activiteiten, denk aan sporttraining of huiswerkbegeleiding
 • Gebruik van augmented reality (AR) en virtual reality (VR) zodat leerlingen praktische vaardigheden kunnen ontwikkelen
 • Mogelijkheid om de robots in te zetten voor speciaal onderwijs

 

Benieuwd met welke ontwikkelingen wij bezig zijn of hoe je onze robots in kunt zetten binnen jouw onderwijsinstelling? Neem dan contact met ons op en we brengen je graag op de hoogte!

Ervaar het platform
met de virtuele robot!

×