hoe-robots-innovatie-onderwijs-aansturen

Hoe robots innovatie in het onderwijs aansturen

18 Aug 2023

Innovatie in het onderwijs heeft de manier waarop we leren en lesgeven ontzettend veranderd. Dankzij de ontwikkeling van verschillende technologieën en de toenemende behoefte aan praktijkgericht leren, spelen met name robots een steeds grotere rol in het onderwijslandschap. Ze worden ingezet als hulpmiddel en helpen leerlingen op een interactieve manier te leren. In deze blog vertellen we je alles over de opkomst van onderwijsrobots, het belang van innovatie in onderwijs en de verschillende toepassingen van robots.

Belang van innovatie in het onderwijs

Wat is innovatie in het onderwijs?

Onderwijsinnovatie gaat over het introduceren en toepassen van nieuwe ideeën, benaderingen, technologieën en methoden om het leerproces te verbeteren en te transformeren. Denk aan het inzetten van technologische hulpmiddelen, beoordelingsmethoden en pedagogische benaderingen. Dankzij innovatie kunnen we de effectiviteit, efficiëntie en relevantie van het onderwijs vergroten. Hierdoor sluit het onderwijs beter aan bij de behoeften van leerlingen, de eisen van de moderne samenleving en de snel veranderende wereld.

innovatie-onderwijs

Waarom is innovatie in het onderwijs zo belangrijk?

Eén van de belangrijkste redenen van innoveren in het onderwijs is de toenemende motivatie en betrokkenheid van leerlingen. Interactieve leermiddelen maken gepersonaliseerd leren mogelijk, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften, leertempo’s en leerstijlen van leerlingen. Het leren wordt een stuk boeiender en leerlingen zijn daardoor meer geïnteresseerd en betrokken.

Een andere reden om te blijven innoveren is vanwege de ontwikkelingen en veranderende behoeften van leerlingen en de samenleving. Het integreren van nieuwe technologieën zorgt ervoor dat leerlingen worden voorbereid op de toekomst. Daarbij bieden sommige technologieën de mogelijkheid om afstanden te overbruggen naar gebieden waar traditioneel onderwijs moeilijk toegankelijk is.

Naast dat innovatie in het onderwijs belangrijk is voor leerlingen, is het ook ontzettend waardevol voor docenten. Het moedigt hen aan om steeds op zoek te gaan naar nieuwe leermethoden en bepaalde technologieën te verkennen. Dit stimuleert hun professionele ontwikkeling en maakt docenten veel flexibeler waardoor uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs verbetert.

belang-innovatie-onderwijs

Opkomst van robots in het onderwijs

De opkomst van robots in het onderwijs heeft geleidelijk aan vorm gekregen en is ontstaan dankzij ontwikkelingen in zowel de technologie als het onderwijs zelf. Het begon al in de jaren 1960, toen eenvoudige programmeerbare robots werden geïntroduceerd in klaslokalen. Ze hielpen leerlingen met het begrijpen van basisbegrippen van programmeren en geometrie.

In de afgelopen jaren heeft de voortschrijdende technologie geleid tot meer geavanceerde educatieve robots. Tegelijkertijd is de manier van lesgeven meer gefocust op gepersonaliseerd leren en is er behoefte aan praktische leermethoden. Dit heeft geleid tot een grotere vraag naar technologie die deze doelen kan ondersteunen. Daarbij heeft ook de groeiende interesse in STEM-onderwijs (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) bijgedragen aan de opkomst van robots. Als reactie op deze veranderingen zijn er robots ontwikkeld die hands-on leren stimuleren.

Kortom, de opkomst van robots in het onderwijs is voortgekomen uit een samenspel van technologische vooruitgang, veranderende onderwijstheorieën en de behoefte aan meer effectieve en boeiende onderwijsmethoden.

Ontdek meer over de inzet van robots binnen het hele onderwijslandschap.

opkomst-robots-onderwijs

Verschillende soorten educatieve robots en hun functies

Er bestaan meerdere soorten educatieve robots die een breed scala aan functies vervullen om het leerproces te verbeteren. Ze variëren van eenvoudige hulpmiddelen om te programmeren tot complexe en adaptieve leersystemen. Allemaal met als doel om bij te dragen aan een boeiende, interactieve en effectieve leerervaring.

Onze Robotsindeklas software is in te zetten voor drie verschillende robots. De NAO robot is bij uitstek geschikt voor het onderwijs. Door middel van oefenen met rekenen, taal, presenteren en programmeren, ontwikkel je eenvoudig de analytische, sociale en emotionele vaardigheden van jouw leerlingen.

Een andere robot die veel gebruikt wordt binnen het onderwijs is de Alpha Mini robot. Vanwege zijn kleine formaat (28 cm) is deze onderwijsrobot ideaal voor scholen. Leerlingen in het basisonderwijs kunnen oefenen met lezen, rekenen en schrijven, terwijl middelbare scholieren kunnen werken aan mechanica en informatica. Tenslotte is onze software ook geschikt voor de Softbank Pepper robot. Deze robot maakt contact met leerlingen en zorgt ervoor dat ze op een praktische en interactieve manier leren.

Ben je geïnteresseerd in onze software en de mogelijkheden voor jouw klas? Probeer gratis en ervaar het platform zelf met onze virtuele robot.

Voordelen van robots in het onderwijs

De opkomst van robots in het onderwijs heeft de manier waarop we leren en lesgeven volledig veranderd. Robots bieden veel mogelijkheden om het onderwijs voor zowel leerlingen als docenten te verbeteren. Een aantal van de belangrijkste voordelen van robotisering in het onderwijs, is:

  • Meer motivatie en enthousiasme onder leerlingen
  • Leerlingen kunnen op hun eigen tempo leren
  • De mogelijkheid om gepersonaliseerde leermogelijkheden aan te bieden
  • Robots verminderen de werklast van leerkrachten door repetitieve taken over te nemen
  • Leerlingen raken vertrouwd met technologieën die steeds belangrijker worden
  • Onderwijsrobots monitoren de voortgang van leerlingen en verzamelen gegevens om docenten inzicht te geven in sterke en zwakke punten

 

Kortom, er zijn genoeg voordelen en redenen waarom je een robot zou willen inzetten in het onderwijs. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of hoe andere onderwijsinstellingen onze robots al effectief inzetten? Neem vrijblijvend contact op of lees onze referenties.

voordelen-robots-onderwijs

Ervaar het platform
met de virtuele robot!

×