Remedieren en digitale geletterdheid

Remediëren en Digitale Geletterdheid

23 Nov 2022

Oefenen en leerachterstanden wegwerken

Robotsindeklas zorgt voor innovatief en interactief leren met een sociale onderwijsrobot. Dit biedt interessante mogelijkheden om leer-achterstanden of studievertragingen in te lopen, bijvoorbeeld door de corona-crisis. Dit kan remediëring zijn op het gebied van bijvoorbeeld taal of rekenen, maar ook op het gebied van digitale geletterdheid. Een sociale robot heeft geduld, wordt nooit moe, en vormt geen risico op besmetting. Robots kunnen leerlingen stimuleren en motiveren, en ze kunnen oneindig oefenen met lesstof. Natuurlijk zullen robots de leerkracht niet vervangen, maar wel ondersteunen en aanvullen! Lees meer over de lesrobot, of over eventuele subsidiemogelijkheden hieronder.

Met deze methode kun je schoolbreed alle digitale vaardigheden voldoende aan bod laten komen.

Digitale geletterdheid en spreekbeurt

Digitale geletterdheid in het lesprogramma inpassen is geen gemakkelijke taak. Of vergt vaak extra tijd, wat er niet is. Daarom hebben wij bij Robotsindeklas deze nieuwe lesmethode voor het bijbrengen van digitale geletterdheid ontwikkeld, binnen het bestaande curriculum. Zonder extra tijd dus! Met deze methode kun je schoolbreed alle digitale vaardigheden voldoende aan bod laten komen. De leerling bereidt de spreekbeurt voor en doet digitale vaardigheden op. De leerkracht zet de onderwijsrobot in de klas en start de robot-toepassing. De leerling geeft samen met de robot de spreekbeurt. De methode is geschikt voor kinderen vanaf groep 5. Lees meer.

Ervaar het platform
met de virtuele robot!

Ervaar het platform
met de virtuele robot!

×