Robots onderwijs

De inzet van robots in het onderwijs

27 Jul 2023

Robots in het onderwijs bieden innovatieve en interactieve leermogelijkheden op alle onderwijsniveaus, variërend van primair tot hoger onderwijs. Ze fungeren als educatieve metgezellen, virtuele docenten, praktijkbegeleiders en onderzoeksassistenten, waardoor kinderen en jongeren boeiender en effectiever kunnen leren. Hieronder lees je hoe robots kunnen worden ingezet in het hele onderwijslandschap.

Primair onderwijs

Geschikt voor elke basisschoolklas

Onderwijsrobots zijn dankzij hun veelzijdige toepassingen geschikt voor elke basisschoolklas. In de onderbouw kunnen ze bijvoorbeeld helpen met voorlezen en oefenen van letters en woorden. In de middenbouw kunnen leerlingen tafels oefenen en begrijpend lezen met de robots. In de bovenbouw kunnen ze zelfs leren hoe ze de robot kunnen programmeren voor hun eigen spreekbeurt. Daarnaast zijn robots geschikt om in te zetten voor alle leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben bij leerachterstanden. Bovendien is het interessant om te weten dat jouw school mogelijk in aanmerking komt voor een subsidie om een onderwijsrobot aan te schaffen.

Digitale geletterdheid en computational thinking

Robots in het onderwijs kunnen leerlingen van verschillende leeftijden goed op weg helpen met digitale vaardigheden. Zo kunnen ze ook een waardevolle rol spelen bij het ontwikkelen van computational thinking bij kinderen. Robots stimuleren hen namelijk om problemen op een logische wijze aan te pakken, vergelijkbaar met hoe computers te werk gaan. Dit maakt het leren van digitale vaardigheden en het ontwikkelen van analytisch denken nog efficiënter en boeiender voor de leerlingen.

Meer informatie over robotica in primair onderwijs (PO).

Voortgezet onderwijs

Inzetbaar voor mavo, havo en vwo

Onderwijsrobots zijn veelzijdig en passen binnen alle onderwijsniveaus, van vmbo tot vwo. Ze fungeren als ideale hulpmiddelen voor programmeer- en techniekonderwijs. Scholieren kunnen interactieve presentaties maken, coaching ontvangen en hun programmeervaardigheden oefenen. Dit verrijkt de leerervaring en bevordert hun digitale vaardigheden, essentieel voor de uitdagingen van de moderne wereld.

Sterk Techniekonderwijs en Techlabs voortgezet onderwijs

Kansen in techniek en technologie

Robots in het onderwijs zijn ideaal om leerlingen kennis te laten maken met innovatieve technologieën. Daarom worden ze door scholen veelvuldig aangeschaft via Sterk Techniek Onderwijs (STO). Met dit programma kunnen leerlingen ervaren welke kansen techniek en technologie, zoals robots, bieden. Wellicht komt jouw school hier ook voor in aanmerking.

Zorgleerlingen vertrouwd maken met robottechnologie

Zorgrobots hebben een positieve rol in de zorg, maar hun mogelijkheden worden nog niet volledig benut door tijdsdruk en gebrek aan technologie-affiniteit bij zorgmedewerkers. Integratie van e-health in het onderwijs, bijvoorbeeld in de opleiding Zorg & Welzijn of met een keuzevak robotica, kan scholieren vertrouwd maken met robottechnologie. Hierdoor kunnen ze later de zorgrobots optimaal inzetten voor verbetering van de zorgkwaliteit.

Meer informatie over robots in het voortgezet onderwijs (VO).

MBO

Mogelijkheden voor diverse studierichtingen

Onderwijsrobots zijn van onschatbare waarde binnen het mbo en ze bieden waardevolle mogelijkheden voor diverse studierichtingen. Denk aan Zorg & Welzijn, Techniek & ICT, Onderwijsassistent en Handel. Studenten die zich bezighouden met deze vakgebieden, bereiden zich voor om de robots later in de praktijk te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld in de zorgsector, het onderwijs of de detailhandel.

Onderwijsrobot mbo

Rekensommen en taalopdrachten oefenen

De robot kan op verschillende manieren worden ingezet in het MBO. Vooral bij het oefenen van rekensommen en taalopdrachten biedt het waardevolle ondersteuning, vooral voor studenten die moeite hebben met deze vakken. Na het gebruik van de robot kan de docent de resultaten analyseren en de voortgang van de studenten monitoren. Dit geeft hen waardevolle inzichten om gerichte begeleiding te bieden en het leerproces te verbeteren.

Meer informatie over robots in het MBO.

Interactief leren mbo

Hoger onderwijs

Waardevol voor verschillende studierichtingen

Robots zijn waardevolle toevoegingen aan het hoger onderwijs (hbo en wo). Ze verbeteren de leerervaring, verhogen de efficiëntie en ondersteunen zowel studenten als docenten om uitstekende resultaten te behalen. Met name in vakgebieden zoals ICT en Gezondheid & Welzijn hebben robots een cruciale rol. Ze gaan verder dan alleen het overbrengen van theoretische kennis en bieden waardevolle praktijkervaring, bijvoorbeeld in medische opleidingen. Toch zijn de mogelijkheden van robots veelzijdig en strekken ze zich uit tot verschillende studierichtingen, waaronder zelfs Onderwijs. Dankzij deze technologische vooruitgang kunnen we het onderwijslandschap verrijken en onze studenten optimaal voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst.

Breed inzetbaar

Robots spelen een buitengewoon diverse rol in het hoger onderwijs. Ze kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om presentaties te geven, programmeervaardigheden aan te leren en te helpen bij het oefenen van rekenen en taal. Een groot voordeel van het gebruik van robots is hun vermogen om op maat gemaakte leerervaringen te bieden, waardoor individuele studenten effectiever kunnen leren. Bovendien dienen robots als interactieve hulpmiddelen bij groepsprojecten, waarbij ze samenwerking en communicatie tussen studenten stimuleren. De inzet van robottechnologie vergroot ook de toegankelijkheid van het onderwijs, vooral in het geval van afstandsonderwijs, doordat studenten virtueel kunnen deelnemen aan colleges en discussies.

Gerichte ondersteuning

Een belangrijke functie van deze robots is het monitoren van de voortgang van studenten en het verzamelen van gegevens om docenten inzicht te geven in de sterke en zwakke punten van de studenten. Dit biedt de mogelijkheid voor gerichte ondersteuning. Docenten kunnen de effectiviteit van hun lesmethoden evalueren aan de hand van feedback van studenten op verschillende benaderingen, wat resulteert in verbetering van het leerproces. De inzet van robots in het onderwijs opent nieuwe perspectieven voor het onderwijzen en leren, waarbij technologie hand in hand gaat met de menselijke factor.

Meer informatie over robots in het hoger onderwijs (HO).

hoger onderwijs robot

Onze robots in het onderwijs gebruiken?

We hebben verschillende onderwijsrobots, die elk met een eigen doel worden ingezet. De NAO robot blinkt uit in het aangaan van sociale interacties, waardoor het het ideale interactieve maatje is voor leerlingen of studenten. De Alpha Mini-robot, met zijn compacte formaat en 4G-mogelijkheden, is altijd en overal inzetbaar. Ons cloud-gebaseerde softwareplatform biedt op maat gemaakte oplossingen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en hoger onderwijs. Neem bij vragen of voor advies gerust vrijblijvend contact met ons op.

Ervaar het platform
met de virtuele robot!

×