Digitale geletterdheid in het onderwijs

Digitale geletterdheid in het onderwijs

22 Nov 2022

Wat is digitale geletterdheid?

Digitale geletterdheid omvat de kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn om je in de digitaliserende samenleving te bewegen en jezelf te ontwikkelen. Digitale geletterdheid is op te delen in vier vaardigheden: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Het wordt steeds belangrijker in onze digitaliserende samenleving. Kinderen en jongeren moeten leren hoe ze bewust, verantwoordelijk, kritisch en creatief gebruik kunnen maken van de digitale technologie. De onderwijsrobots van Interactive Robotics zijn perfect in te zetten als leermiddel om basisschoolleerlingen op een interactieve manier kennis te laten maken met digitale geletterdheid.

Digitale geletterdheid in de klas

Voor kinderen en jongeren is de digitale wereld een groot onderdeel van hun leven. Echter blijkt uit onderzoek dat leerlingen lang niet alle digitale mogelijkheden weten te benutten. Niet alle leerlingen krijgen de digitale vaardigheden van huis uit mee, waardoor het onderwijs een steeds belangrijkere taak heeft op het gebied van digitale geletterdheid. Er valt nog veel winst te behalen.

Digitale geletterdheid in de klas
Onderwijsrobots zijn perfect in te zetten als leermiddel om basisschoolleerlingen op een interactieve manier kennis te laten maken met digitale geletterdheid.

Digitale geletterdheid in het basisonderwijs

Basisscholen voelen steeds meer noodzaak om hun leerlingen digitaal vaardiger te maken. Immers, hoe jonger kinderen zijn wanneer zij voor het eerst in aanraking komen met digitale geletterdheid, hoe gemakkelijker het later voor ze zal zijn. Digitale geletterdheid komt al op verschillende manieren in het basisonderwijs aan de orde. Echter blijkt uit onderzoek dat leerkrachten de digitale geletterdheid van hun leerlingen gemiddeld op een 4,9 schatten (op een schaal van 0 tot 10). Daarbij geeft het merendeel van de leraren aan dat de huidige ICT-voorzieningen niet voldoende zijn om de beoogde onderwijsdoelen op het gebied van digitale geletterdheid te behalen. Er blijkt nog veel winst te behalen in de implementatie van digitale geletterdheid in leermiddelen in het basisonderwijs.

Digitale geletterdheid basisonderwijs

Robots en digitale geletterdheid

Verschillende basisscholen in Nederland zetten de onderwijsrobots van Interactive Robotics al met succes in als leermiddel om leerlingen van 4 tot 12 jaar op een interactieve manier kennis te laten maken met digitale geletterdheid.
Kleuters gebruiken de robot om op een speelse manier het sequentieel denken te verbeteren en te wennen aan het werken met digitale middelen. In de middenbouw oefenen de leerlingen via programmeeropdrachten om informatie te zoeken, te beoordelen en te verwerken. In de bovenbouw programmeren leerlingen de robot zelf om hem vervolgens in te zetten bij een spreekbeurt of boekbespreking.

Hun computational thinking vaardigheden worden op een hoger peil gebracht door te oefenen met het procesmatig formuleren van problemen. Hierdoor leren ze om te gaan met opdrachten waarvoor veel informatie, variabelen en rekenkracht nodig is en hoe ze computersystemen het beste kunnen inzetten om problemen op te lossen. Spelenderwijs vergroten ze hun kennis over kunstmatige intelligentie en maken ze zich de vaardigheden eigen die onmisbaar zijn bij het leren, werken en leven in onze digitaliserende samenleving.

Ervaar het platform
met de virtuele robot!

Ervaar het platform
met de virtuele robot!

×